เกี่ยวกับ เรา


About Us

BoonDee Transport

บริษัทบุญดีทรานสปอร์ต ให้บริการเช่าเหมารถตู้ เช่ารถบัส เช่ารถโค้ช และรถตู้ บริการรถ VIP พร้อมทั้งคนขับมากด้วยประสบการณ์ทำทัวร์มากกว่า 25 ปี

อีกทั้งยังมีบริการให้เช่ารถพร้อมคนขับสำหรับส่งพนักงาน ให้แก่บริษัทเอกชนต่างๆและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการบริการทางด้านการนำเที่ยวให้แก่ผู้ที่สนใจที่ต้องการเช่าเหมารถ เพื่อทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ เช่นการอบรม สัมมนา พักผ่านในสถานที่ต่างๆ กิจกรรมรับน้อง งานผ้าป่า งานกฐิน และกิจกรรมอื่นๆที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยทางบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่สนใจเดินทางไว้หลายรูปแบบและหลายขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารและงบประมาณของผู้ที่สนใจไว้หลายรูปแบบและหลายขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารและงบประมาณของผู้ที่สนใจที่จะเดินทางไปในที่ที่ท่านได้ตั้งไว้We are Professsional Bus Rental in Thailand with 25 Years Experiences.


นโยบายของเรา - Our Policy


บริษัทบุญดีทรานสปอร์ตดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวด้านการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโค้ชปรับอากาศชั้นดี โดยได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนจากลูกค้ากลุ่มต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยหัวใจของความสำเร็จนี้ อยู่ที่ว่า

"ลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา"

เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพและรวบรวมงานบริการชั้นเลิศเพื่อลูกค้าของเรา โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ

BOONDEE TRANSPORT

วิสัยทัศน์      

มอบบริการที่ดีเยี่ยม
ทีมงานที่มีคุณภาพ
มุ่งพัฒนาบริการให้คงระดับมาตรฐาน
มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นจะสร้างพันธมิตรและเครือข่ายที่แข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยว

เราจะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการพัฒนาการบริการให้มีความหลากหลายครอบคลุม และตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

เรามุ่งมุนที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการให้บริการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า และแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

เราจะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนา บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด