ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี

หากใครอยากเห็นแสงแรกของวันก็ต้องมาที่แห่งนี้ เพราะเป็นสถานที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นเป็นที่แรกของในทุกๆ วันของประเทศไทย ผาชะนะไดเป็นภูเขาสูงที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 450 เมตร ช่วงที่สวยที่สุดและเหมาะกับการไปเที่ยวคือช่วงเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ เพราะอากาศกำลังเย็นสบาย มีทะเลหมอกให้ได้ชม ในระหว่างทางขึ้นผาชะนะไดเราจะผ่านลานดอกไม้ดิน พะลานหินวัดภูอานนท์ พะลานถ้ำไฮ พะลานภูโลง พะลานผายะยืด ฯลฯ